Základná škola Užhorodská 39, Košice

Galéria


január

...

Plavecký výcvik žiakov tried III.A a III.B úspešne absolvovaný