Základná škola Užhorodská 39, Košice

Organizácia vyučovania


Vyučovacie hodiny
Dopoludňajšie vyučovanie Odpoludňajšie vyučovanie
1. vyučovacia hodina 08.00 - 08.45 7. vyučovacia hodina 14.00 – 14.45
2. vyučovacia hodina 08.55 - 09.40 8. vyučovacia hodina 14.50 – 15.35
3. vyučovacia hodina 10.00 - 10.45 9. vyučovacia hodina 15.40 – 16.25
4. vyučovacia hodina 10.55 – 11.40 10. vyučovacia hodina 16.30 – 17.15
5. vyučovacia hodina 11.50 – 12.35
6. vyučovacia hodina 12.45 – 13.30

Krúžky
Skupina krúžku vzniká pri počte nad 10 prihlásených žiakov. Čas krúžkov – od 13:30 h do 15:00 h (bližší rozpis a prihlášky na krúžky začiatkom septembra). Krúžková činnosť začína po 15. septembri.
Športové pohybová príprava (florbal, futbal, basketbal)
gymnastická príprava
Umelecké výtvarný krúžok
tanečný krúžok
divadelný krúžok
Vzdelávacie anglický jazyk
španielsky jazyk
nemecky jazyk
práca s počítačom