Základná škola Užhorodská 39, Košice

Galéria


december

...

Mikuláš v škole


november

...

Plavecký výcvik žiakov tried III.A a III.B úspešne absolvovaný

...

Súťaž o najkrajšiu tekvičku


október

...

Chytili nás šachy

...

Ella Rosenbergerová, víťazka Slovenského pohára.

...

Tanečná

...

Týždeň zdravej výživy v rámci projektu "Viem, čo zjem".

...

Festival Číta celá rodina

...

Prvácka pasovačka


september

...

Otvorenie školského roka