Základná škola Užhorodská 39, Košice

Organizácia vyučovania


Vyučovacie hodiny
Dopoludňajšie vyučovanie Odpoludňajšie vyučovanie
1. vyučovacia hodina 08.00 - 08.45 7. vyučovacia hodina 14.00 – 14.45
2. vyučovacia hodina 08.55 - 09.40 8. vyučovacia hodina 14.50 – 15.35
3. vyučovacia hodina 10.00 - 10.45 9. vyučovacia hodina 15.40 – 16.25
4. vyučovacia hodina 10.55 – 11.40 10. vyučovacia hodina 16.30 – 17.15
5. vyučovacia hodina 11.50 – 12.35
6. vyučovacia hodina 12.45 – 13.30

Krúžky
Skupina krúžku vzniká pri počte nad 10 prihlásených žiakov. Čas krúžkov – od 13:30 h do 15:00 h (bližší rozpis a prihlášky na krúžky začiatkom septembra). Krúžková činnosť začína po 15. septembri.
Športové pohybová príprava (florbal, futbal, basketbal)
gymnastická príprava
Umelecké výtvarný krúžok
tanečný krúžok
divadelný krúžok
Vzdelávacie anglický jazyk
španielsky jazyk
nemecky jazyk
práca s počítačom

MIMOŠKOLSKÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ - 1. stuoeň
DEŇ ČAS 13.00 13:30 14:00 14:30 15:00 Krúžok / vedúci
ROČNÍK
Poznámka:
PONDELOK 1. roč ANJ
Ang Dol
ANJ
Ang Dol
ANJ
Ang Dol
Anglický / Angelovičová
2. roč VYV
Sab /2.A/
VYV
Sab /2.A/
VYV
Sab /2.A/
3. roč VYV
Bob /+2.B/
VYV
Bob /+2.B/
DRA
Bob
DRA
Bob
Anglický / Dolha
4. roč
UTOROK 1. roč TAN
Sem /prednosť 2.roč/
TAN
Sem /prednosť 2.roč/
TAN
Sem /prednosť 2.roč/
Výtvarný / Sabová
2. roč
3. roč ŠPP
Kol Fut
Pel Flo
ŠPP
Kol Fut
Pel Flo
ŠPP
Kol Fut
Pel Flo
Výtvarný - Bobáľová
4. roč
STREDA 1. roč VYV
Bob
VYV
Bob
ŠPP Sci zap
DRA Bob
ŠPP Sci zap
DRA Bob
Literálno dramatický Bobáľová
2. roč
3. roč TAN Sem
ŠPP Škv bas
TAN Sem
ŠPP Škv bas
TAN Sem
ŠPP Škv bas
Futbalový Kolbas
4. roč
ŠTVRTOK 1. roč ŠPP Kol Pel ŠPP Kol Pel ŠPP Kol Pel Zápasenie Sciranka
2. roč ANJ
Ang
ANJ
Ang
ANJ
Ang
3. roč ŠPP
Sci zap
ŠPP
Sci zap
Florbalový Pelegrin
4. roč
PIATOK 1. roč TAN
Sem /prednosť 1.roč/
TAN
Sem /prednosť 1.roč/
TAN
Sem /prednosť 1.roč/
Basketbalový Škvareková
2. roč
3. roč ANJ
Ang
ANJ
Ang
ANJ
Ang
Tanečný Seman
4. roč