Základná škola Užhorodská 39, Košice

Učitelia


Vedenie školy
RNDr. Mikuláš Tóth Riaditeľ školy
Mgr. Jana Nimcová Zástupkyňa riaditeľa školy
PaedDr. Nadežda Hutňanová Výchovná poradkyňa
Triedni učitelia
Mgr. Gabriela Dolhá1.A
Mgr. Stanislava Malicová 1.B
Mgr. Slávka Saloňová1.C
Mgr. Eva Sabová 2.A
Mgr. Silvia Pollagová2.B
Mgr. Anna Diňová3.A
Mgr. Marta Krajňáková3.B
Mgr. Gabriela Jurčová4.A
Mgr. Marianna Kuseková4.B
Mgr. Celestína Jokeľová5.A
Mgr. Daniela Grácová6.A
Mgr. Lenka Stehlíková Džavoronková6.B
RNDr. Ingrid Hricová7.A
Ing. Oľga Hersteková8.A
Mgr. Mária Škraková9.A
Pedagogický pracovníci
Mgr. Pavol BlaškoTSV, SRL
Mgr. Helena BolješikováNBV
Mgr. Benita Brzáčová – MDSJA
Mgr. Anna Diňová1.stupeň
Mgr. Gabriela Dolhá1.stupeň, ANJ
Mgr. Daniela GrácováFYZ, GEG, CHE
Erika GuzováVychovávateľka ŠKD
Ing. Oľga HerstekováANJ, THD
RNDr. Ingrid HricováBIO, MAT
Kristína HurbanováVychovávateľka ŠKD
PaedDr. Nadežda HutňanováTHD, OBN
Mgr. Celestína JokeľováDEJ, HUV, TSV
Mgr. Gabriela Jurčová1.stupeň, ANJ, INF
Mgr. Eva KolesárováAsistentka učiteľa
Mgr. Marta Krajňáková1.stupeň
Mgr. Stanislava Malicová1.stupeň
Mgr. Zuzana MasarovičováINF, MAT
Mgr. Jana NimcováANJ, ETV, OBN
Bc. Anežka NorulákováVychovávateľka ŠKD
Mgr. Tatiana Pajkošová – MDANJ
Mgr. Silvia Pollagová1.stupeň
Mgr. Eva Sabová1.stupeň
Mgr. Slávka Saloňová 1.stupeň
Marta SoľarováTrénerka
Mgr. Lenka Stehlíková Džavoronková SJL
Radoslav ŠkolníkTréner
Mgr. Mária ŠkrakováSJL, VYV
RNDr. Mikuláš TóthINF, MAT
Mgr. Martina UzíkováSJA
VitkovskáANJ
Nepedagogický pracovníci
PhDr. Martina TrebuňákováŠkolský psychológ
Jana PiskováHospodárka školy, pracovníčka PaM
Viera ŠoltésováVrátnička, informátorka, upratovačka
Martina HájnikováŠkolníčka
Ing. Miriam BanikováVedúca školskej jedálne
Silvia SmolákováHlavná kuchárka
Mária KurimskáPomocná kuchárka
Mária PalenčárováPomocná kuchárka
Alena KovaľováPomocná kuchárka
Agnesa DrotárováUpratovačka
Monika FráterováUpratovačka