Základná škola Užhorodská 39, Košice

Výchovné poradenstvo


Výchovný poradca

PaedDr. Nadežda Hutňanová

 

Školský psychológ

Mgr. Iveta Lukáčová

PhDr. Martina Trebuňáková


Kontakt na CPPPaP Zuzkin park, Košice
Žiadosť o začlenenie