Základná škola Užhorodská 39, Košice

Aktuality


Zápis do 1. ročníka
03.04.2020 04.04.2020

Milí rodičia predškolákov,
srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční
03.04.2020 (piatok) v čase 14:00 h - 18:00 h,
04.04.2020 (sobota) v čase 08:00 h - 12:00 h.
Na zápis si prineste občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa.
Tešíme sa na Vás:-)
Plagát nájdete v našej Galérii.

Informatívne stretnutie rodičov predškolákov s vedením školy
11.03.2020 12.03.2020

Milí rodičia predškolákov,
srdečne Vás pozývame na informatívne stretnutie rodičov predškolákov s vedením školy, na ktorom sa dozviete všetko o našej škole, o mimoškolskej aj športovej činnosti u nás.
11.03.2020 o 17:00 h pre rodičov predškolákov z MŠ Miškovecká a pre verejnosť,
12.03.2020 o 17:00 h pre rodičov predškolákov zo SŠMŠ Alejová a pre verejnosť.
Tešíme sa na Vás!

Karneval.
29.01.2020

Milí rodičia,
chystajte pre svoje detičky karnevalové masky, pretože
na známosť sa všetkým dáva
mimoriadna, dobrá správa.
Plesať a jasať v našej škole budeme.
13:30 h - 15:00 h

Polročné prázdniny.
03.02.2020

Vyučovanie opäť začne 4. februára 2020 (utorok) podľa rozvrhu

Ukončenie I. polroka.
31.01.2020

I. polroka školského roku 2019/2020 uzavrieme rozdávaním polročných výpisov známok.
I. stupeň na 4. vyučovacej hodine,
II. stupeň na 5. vyučovacej hodine.
Rozdaním výpisov známok sa končí vyučovanie. ŠKD funguje.

Triedne aktívy a konzultácie s vyučujúcimi.
16.01.2020

Srdečne Vás pozývame
na triedne aktívy a konzultácie s vyučujúcimi.
I. stupeň: 16.00 - 17.00 h triedny aktív
17.00 - 18.00 h individuálne konzultácie
II. stupeň: 16.00 - 17.00 h individuálne konzultácie
17.00 - 18.00 h triedny aktív

Čo nás čaká v mesiaci október:
október 2019

- Zber papiera

- Envirospektrum
fotografická súťaž „ Jeseň, obdobie farieb, vôni a chuti“ 01.10 – 29.11
( organizátor - Slovenská agentúra životného prostredia)

- Projekt Sankofa
01.10 - 3. 06. 2020 ( rozvoj kritického myslenia pre žiakov II stupňa ZŠ)

- Šarkaniáda
od 07.10 ŠKD

- Týždeň zdravej výživy
14.10. - 18.10

- Projekt „ Viem, čo zjem“
III A, IIIB, IV A, IV B

- Vševedko
I stupeň ZŠ

- Plavecká výcvik
III.A a III.B – 21.10- 8.11
- Číta celá rodina
Rodičia čítajú deťom počas vyučovania 18.10. od 8.00-10.00

- Imatrikulácia prvákov
25.10. o 15.00 hod

- Jesenné prázdniny
30.10-31.10-01.11

'Spolu tvoríme školskú knižnicu.' - zbierka kníh pre našu školu.
30.09.2019

Srdečne Vás pozývame
Našou prioritou v tomto školskom roku je rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov. Prosíme Vás, ak máte doma už prečítané knihy, ktoré môžu potešiť a chcete ich venovať žiakom školy, prineste ich...❤️
Srdečná vďaka.
Vaša ZŠ Užhorodská

Úvodné triedny aktív žiakov II. stupňa
05.09.2019

Srdečne Vás pozývame
na úvodný triedny aktív žiakov II. stupňa, ktorý sa uskutoční dňa 26.9.(štvrtok) o 17.00 v spoločenskej miestnosti.

Úvodné zasadnutie Rady rodičov
05.09.2019

Úvodné zasadnutie Rady rodičov
Dňa 19.9. ( štvrtok) pozývame zástupcov jednotlivých tried na úvodné zasadnutie Rady rodičov .
Stretnutie sa uskutoční o 17. 00 v spoločenskej miestnosti školy.

Zverejnenie súťaže
04.09.2019

zverejnenie súťaže : „Vysprávky, maľovanie a výmena PVC v triedach“
Dňa 04.09.2019 bola vyhlásená zákazka „Vysprávky, maľovanie a výmena PVC v triedach“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 11.9.2019 do 7:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
02.09.2019

sa uskutoční 2. septembra 2019 o 9.00 h v triedach.
Zraz žiakov pred školou 1.ročník 8.30 h, 2. – 9. ročník 8.45 h, odkiaľ si ich prevezmú triedni učitelia.<br />
Predpokladané ukončenie 1. školského dňa je o 10.30 h.

POZOR! ŠKD a ŠJ nefunguje!!!