Základná škola Užhorodská 39, Košice

Kontakt


Základná škola Užhorodská 39, Košice
Užhorodská 39, Košice

Telefón: +421 55 646 12 04

E-mail: riaditel@zsuzhorodska.sk

web: www.zsuzhorodska.sk

Riaditeľ
RNDr. Mikuláš Tóth

Telefón: +421 55 646 12 04

E-mail: riaditel@zsuzhorodska.sk

web: www.zsuzhorodska.sk

Fakturačné údaje školy:
Základná škola Užhorodská 39, Košice

IČO: 31263071

DIČ: 2021364521


bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 0501917001/5600


Platba do Školského klubu detí :

IBAN SK70 5600 0000 0005 0191 0002


Platby do školskej jedálne:

IBAN SK52 5600 0000 0005 0191 1005

Hospodársko ekonomická činnosť školy
Jana Pisková

Telefón: +421 911 142 144

E-mail: jana.piskova@zsuzhorodska.sk

web: www.zsuzhorodska.sk

Vedúca školskej jedálne
Ing. Miriam Baniková

Telefón: +421 55 646 01 15

E-mail: miriam.banikova@zsuzhorodska.sk

web: www.zsuzhorodska.sk

Odhlasovanie zo stravy

Telefón: +421 911 897 589 - odhlasovanie zo stravy len zaslaním SMS

E-mail: jedalen.szuzhorodska@gmail.com

E-mail: jedalen@zsuzhorodska.sk