Základná škola Užhorodská 39, Košice

Zverejňovanie


  • Zmluvy zverejňujeme prostredníctvom stránky https://www.zverejni.info/
  • Faktúry zverejňujeme prostredníctvom stránky https://www.zverejni.info/
  • Objednávky zverejňujeme prostredníctvom stránky https://www.zverejni.info/
17.9.2019.
Dňa 17.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.9.2019 do 07:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

04.09.2019
Dňa 04.09.2019 bola vyhlásená zákazka „Vysprávky, maľovanie a výmena PVC v triedach" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 11.9.2019 do 7:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.