Základná škola Užhorodská 39, Košice

Mimoškolská činnosť


Dokumenty

Dkumenty potrebné pre navštevovanie krúžkov je možné si stiahnuť cez menu Pre žiakov a rodičov > tlačivá na stiahnutie v sekcii Mimoškolská činnosť

Anglický jazyk
Vyučuje Katy

Termíny
1. ročník pondelok 13:30 – 15:00
2. ročník štvrtok 13:30 – 15:00
3. a 4. ročník piatok 13:30 – 15:00

Výtvarný krúžok
Vyučuje p. Bobáková

Termíny
1. ročník streda 13.00 – 14.00
2. ročník pondelok 13.30 – 15.00
3. a 4. ročník pondelok 13.00 – 14.00

Dramatický krúžok
Vyučuje p. Bobáková

Termíny
1. ročník streda 14.00 – 15.30
2. ročník streda 14.00 – 15.30
3. a 4. ročník pondelok 14.00 – 15.30

Športový krúžok
Vyučuje p. Lalkovič

Termíny
1. ročník štvrtok 13.30 – 15.00
2. ročník piatok 13.30 – 15.00
3. a 4. ročník utorok 13.30 – 15.00

Tanečný krúžok
Vyučuje Erik

Termíny
1. ročník piatok 13.30 – 15.00
2. ročník utorok 13.30 – 15.00
3. a 4. ročník streda 13.30 – 15.00

Futbalový krúžok
Vyučuje p. Kolbas

Termíny
3. a 4. ročník štvrtok 13.30 – 15.00

Basketbalový krúžok
Vyučuje p. Škvareková

Termíny
3. a 4. ročník štvrtok 13.30 – 15.00

Šípkarsky krúžok
Krúžok sa bude realizovať pod záštitou Slovenskej šipkárskej asociácie http://www.slovakiadart.sk/, pobočka Košice POWER DART KOŠICE, info@sipky.sk pod vedením konateľa Karola Kirchner.

Žiaci dosahujúci priaznivé výsledky budú preklasifikovaní do výberového družstva, ktoré bude reprezentovať školu na súťažiach na území Slovenska.

Krúžok sa realizuje vďaka finančnej podpore Slovenskej šípkarskej asociácie a je pre žiakov bezplatný.
Pomôcky: terče, šípky a potrebnú výbavu zabezpečuje Šípkarská asociácia.

V prípade nákupu doplnkov si žiaci môžu pomôcť registráciou v spoločnosti a doplnky získať za vzdelávacie poukazy. Žiaci budú trénovaní šipkárskymi hráčmi, ktorí reprezentujú Slovensko. • Najlepší sa môžu dostať až do juniorských teamov, a reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy. • Raz ročne sa konajú Majstrovstvá Slovenska juniorských teamov škôl, kde veríme, že naši žiaci uspejú.

  • Najlepší sa môžu dostať až do juniorských teamov, a reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy.
  • Raz ročne sa konajú Majstrovstvá Slovenska juniorských teamov škôl, kde veríme, že naši žiaci uspejú.

Termíny
1., 2. a 3. ročník utorok 14:00 – 15:00
4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník štvrtok 14:00 – 15:00