Základná škola Užhorodská 39, Košice

Plán práce školy


Organizácia školského roka 2019/2020

Podľa vyhlášky č. 320/2008 Z.z.

Udalosť :

Dátum konania

Školenie BOZP  šk.rok 2019/2020

26.08. 2019

Pracovná porada

26.08. 2019

Komisionálne skúšky SJL

27.08.2019

1.Metodické združenie, PK

27.08.2019

Komisionálne skúšky MAT

28.08.2019

Pedagogická rada

28.08.2019

1 polrok začína

01.09.2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020                                          

02.09.2019

Triedny aktív pre rodičov 1. – 4.roč.

03. 09. - 05.09.2019

Triedne aktívy II.stupeň

po 15.09.2019

Didaktické hry, účelové cvičenie

Pedagogická rada

 

24.10.2019

Jesenné prázdniny                                                                                                

30.10-31.10.2019

MZ, PK                                                                                         

20.11.2019

Klasifikačná porada za 1 štvr.šk. r.2019/2020

21.11.2019

Informatívne triedne aktívy pre rodičov – individuálne konzultácie

21.11.2019

Testovanie žiakov T5-2019

20.11.2019

Vianočné besiedky

december 2019

Vianočné posedenie pedagógov

December 2019

Vianočné prázdniny                                                                                           

23.12.- 1.01.2020

Metodické združenie, PK

22.01.2020

Klasifikačná porada za 1. polrok šk. r. 2019/2020

23.01.2020

Informatívne triedne aktívy pre rodičov – individuálne konzultácie

23.01.2020  

Hodnotiaca  porada                                                                                           

29.01.2020

Odovzdávanie vysvedčení                                                                                

31.01.2020

Polročné prázdniny

Začiatok 2. polrok                                                                                         

03.02.2020

04.02.2020 (utorok)

Zimné sústredenie

----------------------

Jarné prázdniny

02.03.- 6.03.2020

Metodické združenie, PK

22.04.2020

Klasifikačná porada za 3.štv..šk.roka   2019/2020                                     

23.04.2020

Informatívne triedne aktívy pre rodičov – individuálne konzultácie

Testovanie žiakov T9-2020

23.04.2020

 

02.04.2020

Veľkonočné prázdniny  

Deň detí                          

 4. Metodické združenie, PK 

Klasifikačná porada za ll. polrok .šk.roka   2019/2020     

Informatívne triedne aktívy pre rodičov – individuálne konzultácie

ŠVP, školské výlety

Účelové cvičenie

Úprava tried, okolia školy, odovzdávanie učebníc

Odovzdávanie vysvedčení           

Hodnotiaca porada

Pracovné porady

                                                              

09.04. – 4.04.2020

01.06.2020 (pondelok )

19.06.2020

23.06.2020

 

23.06.2020

 

Jún 2020

24.06.2020

24.06-29.06.2020

 

30.06.2020 (utorok)

01.06.2020

Posledný týždeň v mesiaci (štvrtok)

Štátne sviatky a dni prac. Pokoja

Deň Ústavy Slovenskej republiky

1. 9. 2019

Sedembolestná Panna Mária

15. 9. 2019

Sviatok všetkých svätých

1. 11. 2019

Deň boja za slobodu a demokraciu

17. 11. 2019

Štedrý deň

24. 12. 2019

Prvý sviatok vianočný

25. 12. 2019

Druhý sviatok vianočný

26. 12. 2019

Deň vzniku Slovenskej republiky

1. 1. 2020

Zjavenie Pána (Traja králi)

6. 1. 2020

Veľký piatok

10. 4. 2020

Veľkonočný pondelok

13. 4. 2020

Sviatok práce

1. 5. 2020

Deň víťazstva nad fašizmom

8. 5. 2020

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

5. 7. 2020

Výročie SNP

29. 8. 2020

T e r mí ny š kolsch prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október2019

( utorok)

30. október –

31. október2019

4. november2019

( pondelok)

vianočné

20. der 2019

( piatok)

23. der 2019

– 7. január 2020

8. janu ár 2020

( streda)

polročné

31. január 2020

(piatok)

3. f eb ru ár 2020

(pondelok )

4. f eb ru ár 2020

(utor ok)

jarné

Košický kraj

28.február 2020 (piatok)

2. marec –

6. marec 2020

 9. marec 2020

(pondelok)

v e ľkonočné

8. apríl 2020

( sta)

9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020

( sta)

letné

30. jún 2020

( utorok)

1. júl –

31. august2020

2. september2020

( streda)